page view image

Jazz på Jølst 2022 - Festivalpass

EVENT INFORMATION
event image

Festivalpass kr 1200/1000/500

Festivalpass inkluderer alle konsertar under Jazz på Jølst 2022, utanom Tjuvstart konsserten i Løa på Jølstraholmen, torsdsdag 12. (Verdi kr. 1650) 

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refundert med mindre arrangementet vert avlyst.