Camilla Hole Trio - tjuvstartkonsert Jazz på Jølst 2019

EVENT INFORMATION

Camilla Hole Trio

Musikarane her har spelt i lag i fleire ulike konstellasjonar og har no gått saman om ein felles draum om å lage ei folkemusikkplate.

Trioen har som utgangspunkt ein tanke om at folkemusikken høyrer framtida til – han skal førast vidare. Musikarane spelar folkemusikk, i hovudsak frå Sogn og Fjordane, men også ny musikk. Camilla, Fredrik og Knut har bakgrunn frå jazz og improvisasjonsmusik og spelar instrument ein ikkje nødvendigvis knyter til folkemusikk. Dei tek med seg instrumenta og dei musikalske preferansane sine når dei tolkar dei vakre, tradisjonsrike låtane som har blitt førte vidare gjennom generasjonar. Ved hjelp av andre klangar og eigne oppfatningar av essensen i musikken tilfører bandet låtane noko ekstra.

Camilla Hole (frå Breim) − saksofon

Fredrik Luhr Dietrichson − kontrabass

Knut Kvifte Nesheim − trommer/vibrafon