Camilla Granlien og Jo Skaansar: " Dyr og rare kjerringer" - barnejazz Jazz på Jølst 2020

EVENT INFORMATION


Laurdag 10.oktober vert det barnejazz på Brunsj & Briller kl. 12.00. (Jazz på Jølst 2020)

Folkesongar Camilla Granlien har fått med seg bassist Jo Skaansar til eit leikent møte mellom tradisjonar og sjanger. Her presenterast viser og stubbar Camilla har henta frå songtradisjonen i Gudbrandsdalen. Det er songar om maur, rev, ein stor gris, nokon små fiskar og sjølvsagt, mange rare kjerringar! 

Musikarane har dei siste åra turnert i barnehagar og på festivalar med dette materialet, og sett at det gler både store og små barn. Derfor er også målgruppa alle mellom 0-100 år. Har du rytme i kroppen er dette konserten for deg. Her er det moglegheiter for å både klappe med, trampe takta og synge med på songane. Konserten eignar seg veldig godt for barnefamiliar, men kan like gjerne vere ein konsert for vaksne. Her er det tekstar og humor som kan forståast på ulike nivå.